تبلیغات
سرگرمی و تفریحی - دوست داشتن
سرگرمی و تفریحی

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 27 فروردین 1392

من دریافته ام که دوست داشتن شده هیچ و اما دوست داشتن همه چیز است و بیش از آن بر این باورم که آنچه هستی ما را پر معنی و شادمانه می سازد،چیزی جز احساست و عاطفه ما نیست...پس آنکس نیک بخت است که بتواند عشق بورزد.

"هرمان هسه"
برچسب ها: دوست داشتن،
ارسال توسط مدیریت